Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Prevádzka:      od 16. februára do 30. júna 2009

pondelok - štvrtok: 6:30 -   7:15      16:30 - 18:00
piatok: 6:30 -   7:15      15:00 - 18:00
sobota: 8:00 - 13:00     

Ceny preukazov:

pre zamestnancov FIIT STU   8,00 € (241 Sk)
pre rodinných príslušníkov:
- manžel, manželka a nezaopatrené deti nad 10 rokov  
- nezaopatrené deti do 10 rokov  

9,30 € (280 Sk)
3,30 €   (99 Sk)
pre študentov a doktorandov FIIT STU   6,60 € (200 Sk)

Preukazy pre zamestnancov (aj pre ich rodinných príšlušníkov) a doktorandov FIIT STU platné od 16. 2. 2009 sa budú vybavovať na sekretariáte dekana FIIT STU (Ľudmila Lampertová) po uhradení príslušného poplatku v Pokladnici FIIT STU (Erika Sabová) v termíne od 10. do 20. februára 2009. Po tomto termíne si každý záujemca bude musieť uhradiť príslušný poplatok individuálne v Pokladnici FEI STU.

Preukazy pre študentov FIIT STU sa budú vybavovať na Pedagogickom oddelení FEI STU (Anna Koláriková, blok A, 1. posch.).

Upozorňujeme, že v prípade použitia preukazu zo zimného semestra, má vrátnik pri plavárni povinnosť preukaz odobrať.