Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Prevádzka:      od 5. februára do 30. júna 2007

pondelok - štvrtok: 6:30 -   7:15      16:30 - 18:00
piatok: 6:30 -   7:15      15:00 - 18:00
sobota: 8:00 - 13:00     

Ceny preukazov:

pre zamestnancov FIIT STU (vrátane úväzkárov pracujúcich po celý rok)  

180 Sk

pre zamestanancov, ktorí nepracujú po celý rok,
budú vystavené preukazy na dobu trvania pracovného úväzku v hodnote  
(rodinní príslušníci úväzkárov – s podmienkou ako pre cudzích občanov)  


200 Sk

pre rodinných príslušníkov:
- manžel, manželka, druh, družka a nezaopatrené deti od 10 rokov  
- nezaopatrené deti do 10 rokov  


200 Sk
100 Sk

pre študentov a doktorandov FIIT STU  

180 Sk

Preukazy pre zamestnancov (aj pre ich rodinných príšlušníkov) a doktorandov FIIT STU, platné od 5. 2. 2007, sa budú vybavovať na sekretariáte dekana FIIT STU (Silvia Kordošová) po uhradení príslušného poplatku v pokladni FIIT STU (Erika Sabová) v termíne od 31. januára do 5. februára 2007. Po tomto termíne si každý záujemca bude musieť uhradiť príslušný poplatok individuálne v pokladni FEI STU.

Preukazy pre študentov FIIT STU sa budú vybavovať na Pedagogickom oddelení FEI STU (Anna Koláriková).

Upozorňujeme, že v prípade použitia preukazu z predchádzajúceho roka, má vrátnik pri plavárni povinnosť preukaz odobrať.