Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Prevádzka:      od 22. septembra 2008 do 15. februára 2009

pondelok - štvrtok: 6:30 -   7:15      16:30 - 18:00
piatok: 6:30 -   7:15      15:00 - 18:00
sobota: 8:00 - 13:00     

Ceny preukazov:

pre zamestnancov FIIT STU   240 Sk
pre rodinných príslušníkov:
- manžel, manželka, druh, družka a nezaopatrené deti od 10 rokov  
- nezaopatrené deti do 10 rokov  

280 Sk
100 Sk
pre študentov a doktorandov FIIT STU   200 Sk

Preukazy pre zamestnancov (aj pre ich rodinných príšlušníkov) a doktorandov FIIT STU platné od 22. 09. 2008 sa budú vybavovať na sekretariáte dekana FIIT STU (Ľudmila Lampertová).

Preukazy pre študentov FIIT STU sa budú vybavovať na Pedagogickom oddelení FEI STU (Anna Koláriková).

Upozorňujeme, že v prípade použitia preukazu z predchádzajúceho roka, má vrátnik pri plavárni povinnosť preukaz odobrať.