Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Oznamujeme, že Podateľňa FIIT STU bude zatvorená v dňoch 17. - 25. 7. 2006 z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje Organizačné oddelenie FIIT STU - Dekanát, miestnosť D 218, Silvia Kordošová.