Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ponúka k odpredaju osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi.

Základné informácie:

Majiteľ vozidla: Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU), Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4
Značka a typ vozidla: Škoda Octavia Combi ADHF1AO 5-dv.
Rok výroby: 1998
Zdvih. objem valcov: 1595 cm3
Plný výkon motora: 74 kW
Palivo: Benzín automobilový BA 95 N bezolovnatý
Farba vozidla: Strieborná metalíza
Odjazd. vzdialenosť: 305 395 km
Technický stav vozidla: Motor, spojka, predná a zadná náprava, riadenie, karoséria, interiér vozidla – stav vozidla primeraný dobe prevádzky a počtu odjazdených kilometrov.
Prevodovka – nefunkčná, nedá sa zaradiť ani vyradiť rýchlosť, nevyhnutná oprava alebo výmena.
Cena vozidla: 76 738 Sk / 2 547,23 € s DPH – určená znaleckým posudkom.
Cena ponúknutá záujemcom o kúpu vozidla musí byť rovnaká alebo vyššia ako cena určená znalcom.
Obhliadka vozidla: miesto – FIIT STU, Ilkovičova 3, Bratislava
termín – vopred dohodnúť s nižšie uvedeným pracovníkom FIIT STU.
Termín a spôsob predloženia cenovej ponuky: 15. 1. 2009 do 12:00
písomne na adresu majiteľa v zalepenej obálke označenej „Predaj vozidla FIIT STU – Neotvárať!“.
Cenovú ponuku môže predložiť právnická alebo fyzická osoba.
Výber kupujúceho sa uskutoční z doručených ponúk, ktoré splnia uvedenú podmienku pre ponukovú cenu, pričom výber kupujúceho sa určí podľa najvyššej cenovej ponuky. FIIT STU si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
Bližšie informácie: Ing. Ján Špička
tel. č.: 02 / 602 91 153
mail: spicka[at]fiit.stuba.sk
Bratislava 15. 12. 2008 prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., v. r.
dekan FIIT STU