Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dňa 21. 7. 2011 bolo pridelené ubytovanie študentom nastupujúcim na bakalárske štúdium, ako aj súčasným študentom FIIT STU.

V súčasnosti máme pridelené všetky ubytovacie kapacity, ďalšie prideľovanie ubytovania sa uskutoční v prípade uvoľnenia kapacít (niekto nenastúpi a podobne) až v septembri.

Študenti, ktorým nebolo pridelené ubytovanie, zostávajú naďalej v poradovníku čakateľov (nie je nutné opätovné podávanie žiadostí alebo odvolanie).