Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Oznamujeme študentom 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia ak. r. 2005/06, že ubytovanie sa bude prideľovať až po ukončení skúškového obdobia, t. j. po 30. 6. 2006, podľa Kritérií pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia na FIIT STU.