Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
9. júla 2009 sa v Aule Aurela Stodolu SjF STU v Bratislave (na Námesti slobody 17) uskutočnia promócie všetkých absolventov inžinierskeho štúdia o 10:00 h. Povinný nácvik promócie je 9. 7. 2009 o 8:00 h v Aule A. Stodolu.