Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Žiadame študentov FIIT STU , ktorým bolo priznané prospechové štipendium v akad. roku 2011/12, aby v termíne od 25. októbra do 2. novembra 2011 oznámili na študijnom oddelení fakulty p. Ľ. Huskovej (v úradných hodinách) číslo bankového účtu, resp. potvrdili správnosť čísla účtu v AIS, na ktorý im bude štipendium vyplatené.