Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
V priloženom súbore nájdete zoznam študentov, ktorým bolo priznané prospechové štipendium.