Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Oznamujeme študentom, ktorým už bola vyplatená prvá splátka prospechového štipendia (október 2006) priznaného v akademickom roku 2006/07 (posudzované obdobie akademický rok 2005/06)a ktorí doposiaľ neboli na študijnom oddelení fakulty nahlásiť číslo bankového účtu, na ktorý im bude druhá splátka štipendia vyplatená, aby tak urýchlene urobili!