Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Oznamujeme študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, že v čase od 9. do 24. mája 2007 prebieha registrácia (zostavenie osobných študijných plánov) na akad. rok 2007/08...