Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Upozorňujeme študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, že registrácia predmetov (zostavenie osobných študijných plánov) na akad. rok 2007/08 sa končí vo štvrtok 24. mája 2007.