Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

udeľuje rektor STU v Bratislave na pondelok 16. novembra 2009 v zmysle bodu 22 čl. 12 Štatútu STU v Bratislave.