Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
v zimnom semestri akad. roka 2009/10 pre študentov bakalárskeho štúdia. Pozrite si zoznamy .