Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia zaradení na seminár z anglického jazyka (B úroveň) sa stretnú so svojimi vyučujúcimi v pondelok 15. februára 2010 o 13:00 h v bloku A na 6. poschodí vo vestibule.
Účasť je nutná!