Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva
o Pohár rektora STU – 5. ročník

Usporiadateľ: Katedra telesnej výchovy SvF STU v Bratislave
Termín: 16. novembra 2012 (piatok)
      9:00 - prezentácia na squashových kurtoch
9:15 - rozlosovanie
9:30 - začiatok turnaja
15:00 - ukončenie turnaja
Miesto: Squashové kurty Vernosť, Nobelova ul., Bratislava
Kurty: 4, značky Fibersein
Riaditeľ turnaja: Mgr. Helena Čepová, KTV SvF STU, Radlinského 11, Bratislava
kontakt: 0907 353 331
Hlavný rozhodca: Marek Kristl
Prihlášky: do 10. novembra 2012 na e-mailovú adresu: helena.cepova[at]stuba.sk
Podmienky účasti: poslucháči vysokých škôl Slovenskej republiky všetkých foriem štúdia,
ktorí sú povinní preukázať sa platným indexom
Disciplíny: Dvojhra muži
Dvojhra ženy
Loptičky: dodá usporiadateľ
Ceny: Víťazi jednotlivých disciplín získajú pohár, diplom a putovný pohár rektora STU v Bratislave