Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

v rámci programu Sciex-NMSch - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond je aktuálne otvorená už 4. výzva na predkladanie žiadostí o výskumný pobyt doktorandov a postdoktorandov vo Švajčiarsku.

Základný harmonogram výzvy:

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 01. 04. 2013:
Výber štipendistov: koniec augusta 2013
Začiatok štipendijného pobytu: 01. 10. 2013 - 31. 08. 2014
Koniec štipendijného pobytu: najneskôr 31. 10. 2015

Výskumné školiace pobyty štipendistov Sciexu sú určené výhradne pre kvalifikovaných doktorandov a postdoktorandov z nových členských štátov EÚ (bez ohraničenia veku).

Základnými podmienkami sú:

 • Štipendisti sú doktorandmi alebo absolvujú postdoktorandský výskum na oprávnenej slovenskej inštitúcii.
 • Umiestnenie trvá minimálne 6 a maximálne 18 (postdoktorandi) a 24 (doktorandi) mesiacov.
 • Švajčiarska hosťujúca organizácia bude musieť financovať všetky ostatné náklady spojené s prácou štipendistu, ktoré nie sú pokryté štipendiom Sciex.

Náklady pokrývané štipendiom Sciex:

 • mzda štipendistu v programe Sciex:
  CHF 50 000 ročne doktorand počas mesiacov 1 – 12
  CHF 55 000 ročne doktorand počas mesiacov 13 – 24
  CHF 80 000 ročne postdoktorand
 • sociálne odvody, ktoré sú hradené zamestnávateľom (v súlade s pravidlami švajčiarskej strany)
 • ďalšie náhrady pre štipendistu (cestovné, účasť na konferenciách) max. CHF 2 500
 • preplácané krátkodobé pobyty školiteľov (mentorov) štipendistu: max. CHF 2 500 za pobyt

Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko‑slovenskej spolupráce v rozšírenej Európskej únii (www.swiss-contribution.sk). V rámci predchádzajúcej výzvy v roku 2012 bolo podaných celkom 31 žiadostí, Riadiaci výbor Sciex-NMSch schválil na svojom zasadnutí 9 žiadostí.

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránkach www.sciex.sk a www.sciex.ch, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 6 pracoviskách SAIA na Slovensku http://www.sciex.sk/sk/pages/kontakty.