Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
V rámci 9. kola štipendijného programu Hlavička budú poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty, výskumné pobyty, stáže v rámci celej Európy, určené na letný semester akademickeho roku 2012/13, zimný semester akademického roka 2013/14 a letné školy realizované počas júla a augusta 2013. Žiadosti budú prijímané v dvoch termínoch:

    1. termín prijímania žiadostí o štipendium určené pre študijné a výskumné pobyty, stáže v letnom semestri akad. roka 2012/13 má uzávierku 16. 11. 2012 a suma určená na prerozdelenie je 66 500 €. Projekt spolu s prílohami je potrebné predložiť elektronicky prostredníctvom online formuláru najneskôr v deň uzávierky t. j. 16. novembra 2012 do 24:00 hod.

    2. termín o štipendium určené pre letné školy 2013 a zimný semester akad. roka 2013/14 má uzávierku 10. 5. 2013

Pozrite si stránky projektu >>>