Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
si majú prevziať zadania bakalárskych projektov do 13. novembra 2009:
- štud. program Počítačové systémy a siete k Ing. K. Pribišovej (D 120),
- štud. program Informatika k Z. Mackovej (D 101).
Ide o štátnu skúšku, preto si zadania treba prevziať osobne a prevzatie potvrdiť svojim podpisom.
Upozornujeme, že neprevzatie zadania v termíne sa považuje za porušenie študijných povinností a bude sa riešiť Disciplinárnou komisiou FIIT STU. Práce bez zadania nebudú prevzaté Podateľňou FIIT STU.