Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Uchádzači o štipendium musia mať ukončené minimálne bakalárske štúdium, vynikajúce študijné výsledky, dobrú znalosť anglického jazyka (TOEFL) a nesmú byť starší ako 40 rokov. Uzávierka podávania žiadostí na študijné a výskumné pobyty do Kórei je 1.6.2008. Prihlášku a podrobnosti si pozrite na stránke STU.