Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Oznamujeme záujemcov o doktorandské štúdium na FIIT STU, že na stránkach nájdu aktuálne témy dizertačných prác spolu s menami školiteľov.

Termín podávania prihlášok je do 22. júna 2006 so začiatkom štúdia v prvom semestri ak. roku 2006/07 (s nástupom od 1. októbra 2006).