Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Oznamujeme študentom 1. ročníka 1,5-ročného inžinierskeho štúdia, ktorí majú v ak. r. 2006/07 zapísaný Diplomový projekt I, že presné termíny registrácie sú zverejnené v organizácii štúdia v registrácii projektov.