Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Ubytovacia komisia FIIT STU v treťom kole pridelila ubytovanie
týmto novonastupujúcim študentom prvého roku

a týmto súčasným študentom FIIT STU .

Informácie o platbách za ubytovanie sú zverejnené na stránke https://charon.fiit.stuba.sk/ (dostupné sú až po prihlásení), ako aj na stránke http://www.rus.sk/. Platbu je nutné zrealizovať do piatich pracovných dní

FIIT STU má v súčasnosti pridelené všetky miesta na ubytovanie (okrem štyroch, ktoré sú rezervované pre novonastupujúcich prvákov prvého roku bakalárskeho štúdia). Ďaľšie pridelovanie ubytovania bude len v prípade, ak sa uvoľnia miesta na internáte (niekto sa neubytuje, nezaplatí načas, odhlási z ubytovania a pod.).
Ubytovanie bude prebiehať naďalej podľa poradovníka. Študentov budeme kontaktovať VÝLUČNE telefonicky a ubytovanie im bude pridelené až po potvrdení ich záujmu.

V PRÍPADE, ŽE MÁTE ZÁUJEM O UBYTOVANIE PO 3. KOLE, JE POTREBNÉ, ABY STE SI VYPLNILI KONTAKTNÉ TELEFÓNNE ČÍSLO a/alebo Č. MOBILU VO VAŠOM PROFILE v systéme https://charon.fiit.stuba.sk/.

Ďalšie informácie k ubytovaniu FIIT STU nájdete na stránke https://charon.fiit.stuba.sk/college/?query=assigned_dormitory.