Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Odporúčame študentom pozrieť si oznam študijného oddelenia ohľadne ubytovania novoprijatých študentov pre akad. rok 2006/07.