Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Odporúčame študentom pozrieť si oznam študijného oddelenia ohľadne pridelenia/zrušenia ubytovania študentom pre akad. rok 2006/07 v 5. kole a zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie na stredoškolskom internáte v Ružinove.