Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozrite si aktuálne oznamy študijného oddelenia ohľadne ďalšieho pridelenia ubytovania študentom pre ak. r. 2006/07.