Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
získané bodové hodnotenie uvidíte po prihlásení sa na stránke
http://is.stuba.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl?lang=sk.