Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dôležité termíny

Dovoľujeme si pripomenúť uchádzačom, ktorí maturujú v šk. roku 2007/08:

  • do 16. mája 2008 treba poslať (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) alebo osobne priniesť na študijné oddelenie fakulty vašou školou potvrdenú návratku „Klasifikácia externej časti maturitnej skúšky z matematiky“. Návratka bola priložená k vašej pozvánke na prijímaciu skúšku.
  • Overenú kópiu maturitného vysvedčenia (postačuje overenie vašou školou), treba okamžite po jeho získaní odoslať alebo osobne doručiť na študijné oddelenie fakulty.
    Najneskôr tak treba urobiť do 6. júna 2008!

Zápis prijatých uchádzačov na bakalárske štúdium na FIIT STU je 3. júla 2008.