Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Pripomíname uchádzačom o bakalárske štúdium na FIIT STU v akad. roku 2007/08, že výsledky externej maturity z matematiky z apríla 2007 je potrebné zaslať na fakultu do 23. mája 2007.