Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

aby si prišli do 9. novembra 2007 prevziať zadania Bakalárskych projektov nasledovne:

  • štud. program Počítačové systémy a siete k Ing. K. Pribišovej (D 120),
  • štud. program Informatika k Z. Mackovej (D 101).
  • Ide o štátnu skúšku, preto si zadania treba prevziať osobne a prevzatie potvrdiť svojim podpisom.