Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

aby si prišli do 14. novembra 2008 prevziať zadania bakalárskych projektov nasledovne:

  • štud. program Počítačové systémy a siete k Ing. K. Pribišovej (D 120),
  • štud. program Informatika k Z. Mackovej (D 101).

Ide o štátnu skúšku, preto si zadania treba prevziať osobne a prevzatie potvrdiť svojim podpisom.

Upozorňujeme, že neprevzatie zadania v termíne sa považuje za porušenie študijných povinností a bude sa riešiť disciplinárnou komisiou FIIT STU. Diplomové práce bez zadania nebudú prevzaté podateľňou fakulty.