Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
ktorí obhajujú diplomové práce v zimnom semestri akad. roka. 2007/08, aby si prišli do 31. októbra 2007 prevziať zadania diplomových prác nasledovne:
  • štud. programu Počítačové systémy a siete k Ing. K. Pribišovej (D 120),
  • štud. programov Informačné systémy a Softvérové inžinierstvo k Z. Mackovej (D 101).
Ide o štátnu skúšku, preto si zadania treba prevziať osobne a prevzatie potvrdiť svojim podpisom.