Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
v dňoch 16. a 17. apríla 2008 nebudú z dôvodu konania prijímacích skúšok na bakalárske štúdium na FIIT STU.