Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozrite si Smernicu dekana č. 3/2009 - pre akad. rok 2009/10.

Všetky platné oficiálne dokumenty fakulty nájdete na stránke.