Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Fakulta získala informáciu o nenaplnení ubytovacích kapacít iných fakúlt v ŠD Mladosť. Pretože v poradovníku na ubytovanie FIIT sa už nachádzajú iba študenti, ktorí si neuviedli telefónne číslo (ich záujem o ubytovanie si tak telefonicky nemôžeme overiť), všetci študenti FIIT, ktorí majú záujem sa ubytovať, môžu ísť na ubytovacie oddelenie ŠD Mladosť. Ubytovanie bude pridelené každému študentovi, resp. študentke FIIT pokiaľ budú v ŠD voľné kapacity.

M. Kotočová