Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Oznamujeme uchádzačom o bakalárske štúdium v ak. r. 2006/07, že výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 2. júna 2006 na webovom sídle fakulty.