Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

  • Zoznam uchádzačov prijatých na inžinierske štúdium na FIIT STU na akad. r. 2009/10 a ďalšie informácie
  • Informácie o zápise, študijných plánoch, ako aj dôležitá informácia o predmete Projektovanie, sú uvedené v texte za zoznamom prijatých uchádzačov.

  • Osobný študijný plán - formulár