Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Študenti bakalárskeho štúdia v odbore Informatika, ktorí v akad. roku 2009/10 neodovzdali BP2 alebo mali hodnotenie FX, si majú prísť prevziať zadania Bakalárskeho projektu s aktuálnym dátumom odovzdania projektu najneskôr 8. apríla 2011 k Z. Mackovej (D 101).
Upozornujeme, že neprevzatie zadania v termíne sa považuje za porušenie študijných povinností a bude sa riešiť Disciplinárnou komisiou FIIT STU. Práce bez zadania nebudú prevzaté Podateľňou FIIT STU.