Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Diplomanti letného semestra akad. roku 2008/09 si majú prísť prevziať zadania diplomových prác do 17. apríla 2009:
- štud. program Počítačové systémy a siete k Ing. K. Pribišovej (D 120),
- štud. programy Informačné systémy a Softvérové inžinierstvo k Z. Mackovej (D 101).

Ide o štátnu skúšku, preto si zadania treba prevziať osobne a prevzatie potvrdiť svojim podpisom.

Upozornujeme, že neprevzatie zadania v termíne sa považuje za porušenie študijných povinností a bude sa riešiť Disciplinárnou komisiou FIIT STU. Práce bez zadania nebudú prevzaté Podateľňou FIIT STU.