Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Oznam pre študentov inžinierskeho štúdia končiacich v zimnom semestri ak. r. 2006/07:

  • študijného programu Počítačové systémy a siete si majú osobne prevziať zadania diplomových prác v termíne najneskôr 31. októbra 2006 na Organizačnom oddelení ÚPSS a ÚAPI v miestnosti D 120 od Ing. K. Pribišovej.
  • študijných programov Softvérové inžinierstvo a Informačné systémy si majú osobne prevziať zadania diplomových prác v termíne najneskôr 31. októbra 2006 na Organizačnom oddelení ÚISI v miestnosti D 101 od Z. Mackovej.