Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Odporúčame študentom pozrieť si oznam študijného oddelenia ohľadne zápisného do 1. ročníka inžinierskeho štúdia v akad. roku 2006/07.