Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

v akad. roku 2010/11 si môžu podať žiadosť v termíne najneskôr do 31. marca 2010.
Kritériá na pridelenie manželského ubytovania nájdu študenti na stránke www.stuba.sk >>> informácie pre študentov >>> ubytovanie >>> kritériá na prideľovanie manželského ubytovania. Na tejto stránke sú aj tlačivá na ubytovanie pre manželov.