Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

ktorým bolo pridelené ubytovanie, nájdete v aktuálnych oznamoch študijného oddelenia.