Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
na FIIT STU v Bratislave pre akad. rok 2008/09 bude zverejnený na webovej stránke fakulty po zasadnutí prijímacej komisie (27. 5. 2008) najneskôr 31. mája 2008.

Každý uchádzač bude mať taktiež v systéme elektronickej prihlášky informáciu o návrhu na prijatie/neprijatie na štúdium.