Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Zoznam uchádzačov , ktorí splnili Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU na akademický rok 2007/08...