Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

v študijnom programe

Aplikovaná informatika

Výskum nových metód počítačového videnia v medicínskych aplikáciách

DOKTORAND ŠKOLITEĽ TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE

Ing. Tomáš Boros

doc. I. Kotuliak Výskum v oblasti komunikačných architektúr pre inteligentné mestá
Ing. Lukáš Doubravský

prof. P. Čičák Vzdialené reprogramovanie vnorených zariadení
Ing. Jaroslav Erdelyi

prof. P. Čičák Komunikácia v prostredí internetu vecí
Ing. Marek Galinski

doc. I. Kotuliak     Výskum v oblasti komunikačných architektúr pre inteligentné mestá
Ing. Rudolf Grežo

doc. L. Hudec Bezpečnosť sietí v prostredí internetu vecí
Ing. Ivana Hucková

prof. P. Čičák Contribution to advanced networking monitoring
Ing. Lukáš Hudec

doc. V. Benešová Vizuálna detekcia a rozpoznávanie objektov
Ing. Marek Jakab

doc. V. Benešová   Detekcia a rozpoznávanie objektov metódami počítačového videnia
Mgr. Tomáš Jarábek

prof. M. Lucká   Analýza a modelovanie v prostredí veľkých dát
Ing. Matej Kompánek

doc. V. Benešová   Výskum metód počítačového videnia v medicínskych aplikáciách
Ing. Kristián Košťál

doc. I. Kotuliak  Zabezpečenie kvality služby v bezdrôtových a mobilných sieťach
Ing. František Kudlačák

doc. T. Krajčovič Adaptívny riadiaci systém pre RT vnorený systém
Ing. Miroslav Laco

doc. V. Benešová   Výskum metód počítačového videnia pre modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti
Ing. Lukáš S. Marták

doc. V. Benešová Spracovanie signálu metódami umelej inteligencie
Ing. Lukáš Mastiľák

doc. V. Benešová Spracovanie signálu metódami umelej inteligencie
Ing. Ondrej Perešíni

doc. T. Krajčovič Kapilárne siete internetu vecí
Ing. Jozef Sitarčík

doc. M. Lucká   Informatické nástroje spracovania veľkých biomedicínskych dát
Ing. Martin Tamajka

doc. V. Benešová
Ing. Michal Valíček

doc. T. Krajčovič     Zabezpečenie vnorených systémov s kritickou dobou odozvy proti poruchám
Ing. Stanislav Zeman

doc. T. Krajčovič     Zabezpečenie vnorených systémov s kritickou dobou odozvy proti poruchám

* denné doktorandské štúdium na externej vzdelávacej inštitúcii

Kontakty na všetkých doktorandov denného štúdia FIIT STU