Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

v študijnom programe

Inteligentné informačné systémy


DOKTORAND ŠKOLITEĽ TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE

Ing. Kamil Burda

doc. D. Chudá     Model používateľa pre jeho identifikáciu
Ing. Michal Farkaš

prof. P. Návrat     Prírodou inšpirované algoritmy
Ing. Peter Gašpar

prof. M. Bieliková     Sprístupňovanie informácií na sociálnom adaptívnom webe
Ing. Patrik Hlaváč

prof. M. Bieliková     Správanie sa človeka v digitálnom priestore webu
Ing. Waheedullah Sulaiman Khail, M.Sc.  

doc. V. Vranić     Agilná a úsporná (lean) organizácia vývoja softvéru
Ing. Martin Konôpka

prof. P. Návrat     Prieskumné prechádzanie informačného priestoru
Ing. Martin Labaj

prof. M. Bieliková     User Feedback for Personalized Recommendation
Ing. Marek Lóderer

doc. V. Rozinajová     Aplikácia biologicky inšpirovaných algoritmov pri predikcii súborom metód
Ing. Jaroslav Loebl

doc. V. Rozinajová Analýza dát
Ing. Martin Mocko

prof. M. Bieliková     Klasifikácia správania používateľov na webe
Ing. Samuel Pecár

prof. M. Bieliková     Analýza dát a sprístupňovanie informácií v (potenciálne rozsiahlom) digitálnom priestore
Ing. Juraj Petrík

doc. D. Chudá Rozpoznanie podobnosti textov; programových kódov
Ing. Matúš Pikuliak

prof. M. Bieliková     Sprístupňovanie informácií na sociálnom adaptívnom webe
Ing. Miriama Pomffyová

doc. V. Rozinajová Analýza dát
Pooria Jafari, M.Sc.

prof. M. Bieliková     UX a analýza dát z interakcie človeka s aplikáciami
Ing. Miroslav Rác

prof. M. Bieliková     Odporúčanie a predikcia aktivity človeka na webe
Ing. Igor Stupavský

doc. D. Chudá Model používateľa pre jeho identifikáciu
Ing. Juraj Vincúr

prof. P. Návrat Prieskumné prechádzanie informačného priestoru
Ing. Petra Vrablecová    

doc. V. Rozinajová Inteligentná analýza veľkých objemov dát

* denné doktorandské štúdium na externej vzdelávacej inštitúcii

Kontakty na všetkých doktorandov denného štúdia FIIT STU