Prejsť na obsah
GRIFO

 

Program stretnutia

Rokovania sa uskutočnia v nasledujúcich sekciách:
1. vedenie fakúlt - dekani
2. prodekani pre vzdelávanie
3. prodekani pre vedu a výskum
4. prodekani pre zahraničné vzťahy a verejnosť
5. prodekani pre rozvoj a výstavbu
6. tajomníci fakúlt

 

Program konferencie

1. deň – pondelok 19. novembra 2012
  11:00 - 12:00 registrácia, ubytovanie
  12:00 - 13:00 obed
  13:00 - 15:00 spoločné jednanie
  15:00 - 15:30 prehliadka zámku
  15:30 - 16:30 prestávka, káva + občerstvenie
  16:30 - 18:00 spoločné jednanie
  18:00 - 19:00 večera
  19:30 - 24:00 spoločenský večer
2. deň – utorok 20. novembra 2012
    8:00 -   9:00 raňajky
    9:00 - 10:30 jednanie v sekciách
  10:30 - 11:00 prestávka, káva + občerstvenie
  11:00 - 12:00 jednanie v sekciách
  12:00 - 13:00 obed
  13:00 - 13:30 odhlásenie ubytovania, odchod