Prejsť na obsah
Zahraničné študijné pobyty pre študentov FIIT STU a program Erasmus+

Naša fakulta má vlastné administratívne zázemie pre správu a koordináciu zahraničnej spolupráce.

 

Koordinátorka zahraničnej spolupráce pre FIIT STU:

Mgr. Barbara Drnajová
e-mail: barbara.drnajova[at]stuba.sk
miestnosť 5.03

Mgr. Zuzana Tekulová
e-mail: zuzana_tekulova[at]stuba.sk
miestnosť 1.07

 

Prodekanka pre doktorandské štúdium a koordináciu mobilít FIIT STU:

doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
e-mail: prodekan_studium3a[at]fiit.stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 318
miestnosť 3.18

 

Útvar pre zahraničné vzťahy Rektorátu STU v Bratislave, Vazovova 5:

Mgr. Renáta Mezeiová
vedúca útavaru
tel.: +421 917 669 373
fax: +421 2 52 494 148
e-mail: renata.mezeiova[at]stuba.sk

Ing. Ivan Prelovský, PhD.
zástupca vedúcej útvaru, Erasmus+ inštitucionálny koordinátor študijné záležitosti, vzdelávacie projekty
tel.: +421 917 669 200
fax: +421 2 52 494 148
e-mail: ivan.prelovsky[at]stuba.sk

Mgr. Ivana Gregorová
mobility študentov
tel.: +421 917 669 324
fax: +421 2 52 494 148
e-mail: ivana.gregorova[at]stuba.sk

Mgr. Dominik Štepanovič
mobility študentov
tel.: +421 917 669 320
fax.: +421 2 52 494 148
e-mail: dominik.stepanovic[at]stuba.sk